Chi tiết tin

Thành tựu về Quốc phòng, An ninh, Nội chính sau 15 năm tái lập huyện Đông Giang
Người đăng: SuperUser Account .Ngày đăng: 01/08/2018 .Lượt xem: 733 lượt.
Ngày 17/7/2003, huyện Đông Giang được tái lập. Khi mới tái lập, xuất phát điểm về kinh tế - xã hội của huyện còn thấp, tốc độ phát triển kinh tế chưa cao, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, kết cấu hạ tầng thấp kém (nhất là về giao thông, cấp điện, cấp nước và các dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng).

Giáo dục, y tế còn khó khăn, mức hưởng thụ của nhân dân trong các hoạt động xã hội, dịch vụ còn hạn chế… Nhưng là một huyện miền núi có nhiều tiềm năng, điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi vì có bản sác văn hóa của tộc người Cơ tu đặc trưng, có nền tảng về du lịch, làng nghề truyền thống và dưới những cánh rừng đại ngàn có các loại dược liệu quý (Ba kích, ca cun, sâm bảy lá, chè dây) và trên nương rẫy của đồng bào là sản phẩm đặc trưng Ớt A Riêu. Ngoài ra, với diện tích đất lâm nghiệp lớn là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế rừng và đi lên từ rừng, đây là các điều kiện tiên quyết để chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế, đặc biệt phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng.

Kết quả hình ảnh cho 15 năm tái lập huyện Đông Giang

Sau 15 năm tái lập huyện (2003 - 2018), được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Giang đã quyết tâm phấn đấu đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành khá toàn diện mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, XVII, XVIII đề ra. Kinh tế tăng trưởng nhanh và có tính bền vững, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, dân chủ trong Đảng và nhân dân được mở rộng; thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng chuyển biến tích cực; công tác tiếp công dân được tăng cường thường xuyên; giải quyết tốt đơn khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra thực thi công vụ ở các phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn để chấn chỉnh kịp thời, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên. Uy tín và vị thế Đông Giang được khẳng định và nâng cao, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà.

15 năm xây dựng và phát triển, các lực lượng vũ trang huyện từng bước được củng cố, tăng cường, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm tốt vai trò tham mưu, góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nắm bắt, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, nhất là ở địa bàn xã có điểm nóng về khai thác lâm, khoáng sản, lấn chiếm rừng phòng hộ; kiềm chế tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, an ninh chính trị - kinh tế - văn hóa - tư tưởng được đảm bảo, trong đó đã làm tốt công tác tư tưởng ổn định tình hình tại thôn Bút Tưa, xã Sông Kôn, quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo tại xã Kà Dăng, thị trấn Prao và xã Sông Kôn, xác minh giải quyết kịp thời không tạo điểm nóng về tranh chấp đất đai của các hộ dân với Công ty thủy điện Gerucô Sông Côn, theo dõi quản lý tốt hoạt động người nước ngoài. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường. Chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên và công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt được nâng cao. Trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Triển khai thực hiện đạt kết quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) "về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"; Nghị định của Chính phủ về “Khu vực phòng thủ”, “phòng thủ dân sự”; Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới”; chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đến năm 2017 có 02 đơn vị vững mạnh toàn diện về Quốc phòng A ninh (xã Ba, thị trấn Prao), có 04 xã  đạt chuẩn về quốc phòng-an ninh (Mà Cooih, xã Tư, Jơ Ngây và Kà Dăng).

Đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chú trọng tiềm lực "chính trị tinh thần", xây dựng thế trận lòng dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ ở cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với xã, thị trấn bảo đảm tốt, xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo cho các lực lượng vũ trang cơ động, sơ tán khi có lệnh chuyển trạng thái (đã xây dựng được thao trường, xây dựng hầm Sở chỉ huy…). Tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai (các đơn vị lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tiến hành làm công tác dân vận ở khu tái định cư Cútchrun, Pachepalanh, xã Mà Cooih; thôn Nà Hoa xã Tư, Bút Tưa (Sông Kôn), Xà Nghìn 2, Za Hung, thôn Hiệp, xã Kà Dăng, đã đóng góp trên 2.500 ngày công lao động giúp dân tu sửa 51,5 km đường liên thôn, nạo vét 38,7 km kênh mương thủy lợi, tu sửa nhà cộng đồng, tổng dọn vệ sinh ở các thôn...ngoài ra đã cơ động nhanh chóng khắc phục sạt lở tại thôn A Điêu, xã A Rooi sau mùa lũ năm 2009.

Về nội chính, 15 năm qua trên địa bàn huyện không có vụ án trọng điểm hoặc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, việc truy tố xét xử đảm bảo công khai, minh bạch đúng người, đúng tội và thấu tình đạt lý nên không có kháng án, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài (đến năm 2017 Tòa án nhân dân huyện đón nhận Cờ thi đua dẫn đầu các huyện miền núi do Tòa án nhân dân tối cao khen tặng); công tác tổ chức, cán bộ, tôn giáo, thi đua- khen thưởng triển khai đảm bảo theo kế hoạch từng năm, việc điều động, bổ nhiệm khen thưởng, kỷ luật thực hiện đúng quy trình, quy định của Trung ương, UBND tỉnh và của Ban Thường vụ Huyện ủy; các hoạt động tôn giáo thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ, quyền tự do tín ngưỡng của công dân được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật nên 15 năm qua huyện Đông Giang được các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh tặng cờ, bằng khen vì đã có thành tích góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam (Phòng Nội vụ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012). Công tác thanh tra, tư pháp hoạt động tích cực hiệu quả thường xuyên tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý đến cơ sở nên đã giúp người dân hiểu luật và thực hiện đúng theo quy định pháp luật, đây là thành quả rất lớn của các ngành nội chính đã góp phần tạo nên điểm sáng về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của huyện trong 15 năm qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập, đó là: Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương bảo vệ Tổ quốc của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, nhất là nhận thức về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược; về sự kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về đối tác, đối tượng... Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa toàn diện, vững chắc. Công tác nghiên cứu, dự báo tình hình có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc còn chậm, chưa đồng bộ. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân huyện tuy đã được nâng lên một bước mới, nhưng có mặt còn hạn chế; trên địa bàn huyện, thực trạng săn bắt động vật hoang dã, quy hiếm còn xảy ra, tình hình khai thác khoáng sản, gỗ trái phép vẫn  tồn tại, sử dụng vũ khí tự chế trong nhân dân có chiều hướng tăng và ngày còn tinh vi hơn. Lực lượng người nước ngoài đến tham quan và tham gia các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn ngày càng tăng; các hoạt động tôn giáo và bọn đội lốt tôn giáo lợi dụng khó khăn về đời sống của nhân dân lén lút truyền đạo trái phép; lợi dụng mâu thuẫn cá nhân để lôi kéo báo chí vào cuộc làm phức tạp tình hình; các vụ khiếu kiện và tranh chấp đất đai ngày càng phức tạp.

Để huyện Đông Giang tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng no ấm thì an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phải bảm đảm, không có điểm nóng, tư tưởng người dân ổn định thì các lực lượng vũ trang huyện nhà phải thường xuyên giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương, xây dựng đảm bảo đúng tiêu chuẩn kịp thời kế hoạch B dân sự, từng bước nâng cấp sửa chữa xây dựng mới các công trình chiến đấu phục vụ chiến đấu theo điều kiện phát triển kinh tế của huyện. Duy trì tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế giảm dần tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Thực hiện có kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng ở các ngành, các địa phương; tăng cường công tác thanh tra kinh tế -xã hội, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm xảy ra. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ Đảng viên và nhân dân để lập thành tích chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của huyện; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Tăng cường công tác kiểm tra thực thi công vụ ở các phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn để chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong thực thi công vụ, nhằm củng cố kỷ luật, kỷ cương hành chính.

15 năm qua chưa phải là dài, thành tích chưa nhiều nhưng cũng là thành quả của một quá trình cố gắng nỗ lực của các lực lượng vũ trang và các ngành khối nội chính của huyện. Tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, trong lao động sản xuất, các lực lượng vũ trang huyện nhà chủ động phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục ra sức thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, từng bước tiến lên chính quy tinh nhuệ và hiện đại; làm tốt công tác tham mưu, trực sẳn sàng chiến đấu, giải quyết kịp thời các vấn đề nhạy cảm an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội và giúp dân trong khhắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời phải tạo được niềm tin hơn nữa, phải thật sự là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thăm hỏi, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ
CQQS Hoàn thành 3 gặp 4 biết, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Tòa án nhân dân huyện Đông Giang nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2017
Các tin cũ hơn:
Hạn chế tai nạn giao thông nhờ làm tốt công tác tuyên truyền
https://youtu.be/sPOFzH05Zi0

Dịch vụ công


Một cửa điện tử
https://motcua.quangnam.gov.vn/

Tra cứu văn bản

1 2

Bản đồ hành chính

Dự báo thời tiết

Đông Giang

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AROOI
Địa chỉ : Xã Arooi - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại:0868.377.723 (A Bảy CT)
Email: arooidonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)