Chi tiết tin

Xây dựng nông thôn mới cần chú trọng việc kiểm tra, giám sát và sự tham gia tích cực của người dân
Người đăng: SuperUser Account .Ngày đăng: 01/08/2018 .Lượt xem: 556 lượt.
Ông Phan Hữu Thành- Chánh văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo huyện Đông Giang cho biết:

Từ đầu năm đến nay, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM)  từ huyện đến xã đã có nhiều nỗ lực. Huyện đã tập trung tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí của giai đoạn 2016 - 2020. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong 08 tháng đầu năm 2017, các xã đã tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên  về chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; hướng dẫn nhân dân sản xuất đúng mùa vụ, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kết quả hình ảnh cho Xây dựng nông thôn mới đong giang

Kết quả qua rà soát, đến ngày 16/8/2017, trên địa bàn có 01 xã Ba đạt 15 tiêu chí, xã Mà Cooih đạt 10 tiêu chí; 03 xã đạt 09 tiêu chí là Arooi, xã Tư và Zà Hung, xã Tà Lu đạt 08 tiêu chí; 03 xã đạt 07 tiêu chí (Ating, Jơ Ngây, Sông Kôn), và xã Kà Dăng đạt 06 tiêu chí. Hiện các xã đang duy trì giữ vững, củng cố những tiêu chí đã đạt và tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Công tác giải ngân  nguồn vốn giao năm 2017 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm, mới 10,117% và giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 13,88% so với kế hoạch vốn giao…

Đánh giá lại công tác xây dựng nông thôn mới của huyện, trong 8 tháng qua cũng nhìn nhận là còn chậm, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc cần tháo gỡ như: Việc kiểm tra, giám sát  thực hiện xây dựng Nông thôn mới chưa tốt;  người dân chưa thực sự tích cực tham gia phong trào môi trường nông thôn; Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới một số xã chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo dẫn đến tiến độ xây dựng Nông thôn mới chậm; chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới chưa cao… 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT
Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đông Giang
https://youtu.be/sPOFzH05Zi0

Dịch vụ công


Một cửa điện tử
https://motcua.quangnam.gov.vn/

Tra cứu văn bản

1 2

Bản đồ hành chính

Dự báo thời tiết

Đông Giang

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AROOI
Địa chỉ : Xã Arooi - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại:0868.377.723 (A Bảy CT)
Email: arooidonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)