Chi tiết tin

Một số kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018
Người đăng: SuperUser Account .Ngày đăng: 01/08/2018 .Lượt xem: 564 lượt.
Sáu tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Prao đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy chỉ đạo triển khai tốt về công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, cụ thể đã xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp. Đảng ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đăng ký học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2018 “về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Kết quả hình ảnh cho Một số kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Công tác tổ chức xây dựng Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch và đạt kết quả trên một số mặt, trong đó đã phân công đi xác minh lý lịch cho 11 quần chúng và tổ chức lễ kết vào Đảng 06 đồng chí; tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng theo Quy định 76 cho 12 đồng chí; triển khai đăng ký tham gia thi tuyển sinh Cao học cho 01 đ/c tại Học viện xã hội; Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng các đợt mùng 3/2, 19/5; Báo cáo kết quả công tác rà soát quy hoạch cán bộ năm 2018; ra quyết định thôi việc và quyết định phân công cán bộ kiểm nhiệm công tác Dân vận của Đảng ủy; triển khai thực hiện việc rà soát, kiểm tra hồ sơ cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát tại  các chi bộ trường học.

Công tác dân vận của cấp ủy thường xuyên được coi trọng, hoạt động có nhiều tiến bộ, đổi mới và hiệu quả. Ban Dân vận đã tham mưu với Đảng ủy triển khai các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt, cùng với các ngành, đoàn thể và các bộ phận khác tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, tình trạng cưới gả con chưa đủ tuổi kết hôn, hôn nhân cận huyết thống; vệ sinh môi trường, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đôi lúc chưa kịp thời; quản lý, điều hành của chính quyền chưa thật sự sâu sát, toàn diện; trách nhiệm đối với công việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp ở một số chi bộ chưa được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy chưa được chủ động; hoạt động của mặt trận, đoàn thể vận động chưa kịp thời còn mang tính thời vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2018 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; vận kịp thời nắm bắt tình hình tâm trạng, tư tưởng của nhân dân trong việc giải tỏa đền bù, mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai; xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy trong quý III năm 2018; Tổ chức phát triển đảng viên, đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ chuẩn. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, học tập thực hiện Chỉ thị, nghị quyết của các cấp như: Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 29/3/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam lãnh đạo đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024; Thông tri số 12-TT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chỉ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công đoàn Văn phòng HĐND&UBND Đại hội lần V
Huyện Đông Giang tổ chức chương trình bàn giao Voọc Chà Vá cho lực lượng Kiểm lâm
Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2018
Trường Nội trú huyện Đông Giang sôi nổi tổ chức Hội trại với chủ đề “ Tiến bước lên Đoàn
Công đoàn Văn phòng HĐND&UBND Đại hội lần V
Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2018
https://youtu.be/sPOFzH05Zi0

Dịch vụ công


Một cửa điện tử
https://motcua.quangnam.gov.vn/

Tra cứu văn bản

1 2

Bản đồ hành chính

Dự báo thời tiết

Đông Giang

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AROOI
Địa chỉ : Xã Arooi - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại:0868.377.723 (A Bảy CT)
Email: arooidonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)