Chi tiết tin

Một số kết quả đạt được trong công tác Thông tin Truyền thông năm 2017
Người đăng: SuperUser Account .Ngày đăng: 02/08/2018 .Lượt xem: 787 lượt.
Trong năm 2017, được sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, sự quan tâm của UBND huyện, công tác TT&TT trên địa bàn huyện Đông Giang đã đạt được những kết quả đáng kể:

Công tác tham mưu lĩnh vực TT&TT: Tham mưu Kế hoạch triển khai tập huấn sử dụng Chương trình phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Office) cho cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Giang; Kế hoạch kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2017; Báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017; Kết quả thực hiện tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện; thây đổi thành viên Ban chỉ đạo triển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; báo cáo các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG giai đoạn 2016-2020. Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Kết quả thực hiện tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017; Góp ý các dự thảo: Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Kế hoạch nâng cao nhậ thức về biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020.

Kết quả hình ảnh cho công tác Thông tin Truyền thông năm 2017 quang nam

Công tác tuyên truyền: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm như:  Tuyên truyền Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017) gắn với kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (1975-2017); Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) và kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017); 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4; 131 năm ngày Quốc tế lao động 01/5; 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh ngày 02/9; Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Đặc khu ủy Quảng Đà…; Lễ giao, nhận quân năm 2017; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907-09/02/2017) Tuyên truyền Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017; tuyên truyền Đại hội thể dục thể thao huyện Đông Giang lần thứ VIII, Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII; Tuyên truyền năm A Pec năm 2017; kỷ niệm ngày thành lập ngành văn hóa (28/8).

Công tác quản lý, ứng dụng CNTT, báo chí, xuất bản: Triển khai ứng dụng dụng Chương trình phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Office) cho cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Giang. Thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh internet và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện; Báo cáo số liệu lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản năm 2017; Góp ý dự thảo quy ước thi đua năm 2017 của Sở TT&TT. Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua lĩnh vực TT&TT cụm miền núi năm 2017; Triển khai thông báo thay đổi mã vùng điện thoại cố định; Đăng ký thi đua lĩnh vực TT&TT năm 2017; Tham gia các lớp tập huấn: triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; tập huấn đào tạo và diễn tập an toàn bảo mật thông tin; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin cơ sở năm 2017; tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước và tập huấn nghiệp vụ, các quy định về lĩnh vực CNTT; Tập huấn nghị định số 49/2017-NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo tổng hợp về tình hình ứng dụng CNTT tại các xã trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện; Xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin du lịch huyện Đông Giang: www.dulich.donggiang.gov.vn Quản trị hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành công việc (O-office) thông suốt, tạo điều kiện gửi nhận văn bản giữa các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn.

Công tác quản lý điều hành website: Đăng tải kịp thời 220 tin, bài viết phản ánh tình hình kinh tế - xã hội huyện diễn ra trong  năm 2017 trên trang thông tin điện tử của huyện, trong đó: tin, bài về lĩnh vực An ninh – Quốc phòng: 15; Văn hóa – Du lịch: 40; Mặt trận – Đoàn thể: 35; Kinh tế - Tài chính:10; Y tế - Giáo dục: 23; Chính trị - Xã hội: 87; Tin từ cơ sở: 06; Nông thôn mới: 04; Phối hợp với Đài TT-TH huyện đăng tải kịp thời 100 tin phát thanh ở chuyên mục Phát thanh ONLINE”20 tin có hình ảnh(gọi tắt là tin truyền hình) ở chuyên mục “ Truyền hình Đông Giang và Thư viện VIDEO” trên trang thông tin điện tử của huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Đài Truyền thanh cơ sở tiếp âm, đưa thông tin kịp thời đến với nhân dân về tình hình hoạt động của Huyện ủy, HĐND & UBND, UBMTTQVN huyện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội…

Năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Đông Giang được đặt ra là: Tiếp tục duy trì hoạt động phần mềm Q-office đảm bảo 100% văn bản chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện được thực hiện qua môi trường mạng; Triển khai sử dụng hệ thống mail công vụ, chữ ký số; Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử huyện đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, Một cửa điện tử; Xây dựng trang thông tin 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện; Cung cấp đầy đủ quy trình và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện (Đảm bảo 5 đến 10 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3); Đầu tư trang thiết bị tại UBND các xã, thị trấn như: máy tính, máy in, hạ tầng mạng đảm bảo đạt tiêu chí số 8; Tổ chức tập huấn, nâng cao khả năng khai thác, sử dụng máy tính phục vụ trong công việc cho CB, CC các xã, thị trấn; Kiểm tra, rà soát đánh giá tình hình hoạt động của các Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện; Thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh internet, cơ sở hoạt động in và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện; Phối hợp kiểm tra thống nhất vị trí xây dựng trạm BTS khi có yêu cầu; Đảm bảo cập nhật đầy đủ các chức năng, chuyên mục theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử huyện; Hướng dẫn UBND các xã triển khai thực hiện hiệu quả tiêu chí số 8 nông thôn mới về Thông tin và Truyền thông.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội thi "Nữ tài năng và duyên dáng" huyện Đông Giang năm 2017
Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Các tin cũ hơn:
Giao lưu bóng đá nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện làm tốt công tác tuyên truyền 15 năm
https://youtu.be/sPOFzH05Zi0

Dịch vụ công


Một cửa điện tử
https://motcua.quangnam.gov.vn/

Tra cứu văn bản

1 2

Bản đồ hành chính

Dự báo thời tiết

Đông Giang

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AROOI
Địa chỉ : Xã Arooi - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại:0868.377.723 (A Bảy CT)
Email: arooidonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)