Nông thôn mới

Hướng dẫn xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành thông tư Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (tiêu chí 16)
Đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT
Là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2012.
Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đông Giang
Chiều ngày 16/6/2017, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới và công tác triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại huyện Đông Giang.
Xây dựng nông thôn mới cần chú trọng việc kiểm tra, giám sát và sự tham gia tích cực của người dân
Ông Phan Hữu Thành- Chánh văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo huyện Đông Giang cho biết:
https://youtu.be/sPOFzH05Zi0

Dịch vụ công


Một cửa điện tử
https://motcua.quangnam.gov.vn/

Tra cứu văn bản

1 2

Bản đồ hành chính

Dự báo thời tiết

Đông Giang

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AROOI
Địa chỉ : Xã Arooi - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại:0868.377.723 (A Bảy CT)
Email: arooidonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)